REDAKTORLAR

SÜLEYMANOV A.Ş Texnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru,əməkdar müəllim.

Baş redaktor

ƏLİYEV Ş.H. Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, maşın mühəndisliyi və nəqliyyatda daşımaların təşkili kafedrasının dosent.

Baş redaktorun müavini

HÜMBƏTOV Y.Ə. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, Sənayenin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi kafedrasının müdiri.

Məsul katib

SƏMƏDZADƏ Z.Ə. iqtisad elmləri doktoru,professor,Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzv.

Redaksiya heyəti

... ...

Redaksiya heyəti

HACIYEVA N.A. İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanı

Redaksiya heyəti

MƏMMƏDOV Z.F. iqtisad elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elm şöbəsinin müdiri

Redaksiya heyəti

SƏBZƏLİYEV S.M. iqtisad elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının müdiri

Redaksiya heyəti

BALAYEV R.Ə. iqtisad elmləri doktoru, professor , Aqrar Elm Mərkəzinin baş direktoru

Redaksiya heyəti

SÜLEYMANOV E.B. iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Bakı Mühəndislik Universitetinin Elmi İşlər üzrə prorektoru.

Redaksiya heyəti

QULİYEV İ.Q. xarici dil üzrə mütəxəssis

Redaksiya heyəti